szkoła

Komputery i internet w szkole.

Laptop-Sony-VAIO-VGN-AW31-0b4acW związku z informatyzacją większości dziedzin życia, także i placówki oświatowe musiały wyjść naprzeciw coraz większej powszechności komputerów. Z umiejętnością obsługi komputera wiąże się często możliwość rozwoju osobistego czy znalezienia lepszej pracy, dlatego ważne jest, aby te technologie nie były obce najmłodszym. Dlatego też w dzisiejszych czasach szkoły bez pracowni komputerowych stają się już rzadkością. Problemem jednak jest wykorzystywanie komputerów i internetu szkołach. Narzędzia te wykorzystywane są zazwyczaj jedynie na lekcjach informatyki, natomiast po zajęciach szkolnych nie są udostępniane uczniom. Komputer i internet w szkole to przede wszystkim możliwość korzystania przez dzieci z edukacyjnych zasobów sieci. Ale także może stać się wspaniałym narzędziem do podjęcia współpracy międzyszkolnej, do nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń z placówkami oświatowymi na całym świecie.Bezdyskusyjne jest, że internet to wielkie źródło wiedzy, które może sprzyjać wykształceniu nawyku nauki przez całe życie. Jednakże w związku z tym, iż niesie ze sobą także zagrożenia, osoby pracujące z dziećmi, powinny być w tym temacie dobrze obeznane. Młodzi ludzie często czują się w internecie bardzo swobodnie, więc rolą nauczyciela jest przede wszystkim ostrzeganie o czyhających na nich niebezpieczeństwach.